Ptysiowe

Przedszkole


Reda, ul. Obwodowa 26 /A1

tel. 609 161 922

2

O NAS 🙂

witamy w Ptysiowym Przedszkolu

Ptysiowe Przedszkole w Redzie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jesteśmy nowoczesną placówką o wysokim standardzie, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2012 roku. Przedszkole mieści się na parterze budynku położonym w powstałym kompleksie Aquasfera w Redzie przy ulicy Obwodowej 26/A1. Wejście do przedszkola oraz przyległy ogród znajdują się w tylnej części budynku z dala od głównego ruchu ulicznego. 
Nasza placówka stawia na innowacyjne rozwiązania, które mają na celu wspomóc rozwój dzieci oraz ułatwić im zdobywanie wiedzy i umiejętności. W naszym przedszkolu znajdziesz między innymi interaktywną tablicę multimedialną, która umożliwia prowadzenie ciekawych lekcji z wykorzystaniem technologii. Ponadto, dysponujemy różnorodnymi materiałami dydaktycznymi oraz zabawkami edukacyjnymi, które pomagają dzieciom rozwijać zdolności manualne, kreatywność oraz logiczne myślenie.

„Każde dziecko jest artystą” Pablo Picasso
W naszym przedszkolu stawiamy na holistyczne podejście do edukacji, które uwzględnia potrzeby rozwojowe dziecka na różnych płaszczyznach. Dlatego oferujemy bogaty program zajęć tematyczno-dydaktycznych, które rozwijają zarówno umiejętności poznawcze, jak i społeczno-emocjonalne maluchów. W ramach zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów, dzieci uczą się języków obcych, uczestniczą w warsztatach teatralnych oraz plastycznych, a także mają możliwość eksperymentowania podczas zajęć z nauk przyrodniczych.
Motywem naszego przedszkola jest zachowanie świeżości, wrażliwości, ciekawości świata, spontaniczności i wiele innych cech, tak niezbędnych w twórczym działaniu dzieci. Twórczość to potrzeba ekspresji, odwaga wyrażenia siebie – te cechy mają wszystkie małe dzieci. Natomiast zajęcia ruchowe, muzyczne, kuchcikowo, dogoterapia oraz wszelkie inne dają dzieciom nie tylko mnóstwo radości, swobody wyboru i dobrej nie przymuszonej zabawy, ale też pozwalają rozwijać w sposób naturalny umiejętności, przydatne w dalszym życiu. Kreatywne dziecko to szczęśliwe i spełnione dziecko :). 

Misją przedszkola jest uczenie dzieci pewności siebie, umiejętności współpracy, elastyczności oraz rozwijania w nich kreatywności i inteligencji emocjonalnej. U nas każde dziecko czuje się ważne.  
Jako placówka również zapewniamy opiekę, indywidualne podejście do każdego dziecka poświęcając mu tyle uwagi ile potrzebuje dziecko, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, otwartość, rodzinną atmosferę, kameralne przedszkole, które wiąże się z brakiem dużej ilości dzieci w placówce.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. 
Ptysiowe Przedszkole spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń przedszkolnych. Wiemy jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo dzieci – my też jesteśmy rodzicami, dlatego sale, w których przebywają dzieci, a także wszelkie inne pomieszczenia zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo najmłodszym. Przedszkole posiada własny plac zabaw całkowicie ogrodzony – monitorowany w tym sale, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort dzieci podczas pobytu na świeżym powietrzu.
Jesteśmy przekonani, że współpraca z rodzicami jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dlatego staramy się utrzymywać stały kontakt z opiekunami, informując ich o postępach swoich pociech oraz organizując spotkania i warsztaty dla rodziców. W ten sposób tworzymy wspólnotę opartą na wzajemnym zaufaniu i wsparciu, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa oraz dobre samopoczucie dzieci.
Nasze przedszkole to miejsce, w którym Twoje dziecko będzie mogło rozwijać się w przyjaznej atmosferze, korzystając z nowoczesnych rozwiązań oraz wszechstronnych zajęć tematyczno-dydaktycznych. Zapraszamy do odwiedzenia naszego przedszkola oraz poznania bliżej naszej oferty edukacyjnej.

ico_3

celem naszego przedszkola jest:

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej).

sep1
sep1

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się - poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

sep1

pomagamy:

kreujemy:

Kształtować postawę twórczą i otwartą u dziecka.

Sprawiać, że dziecko czuje się potrzebne, kochane tak, aby wierzyło we własne zdolności i wartości.

W akceptacji dziecka przez siebie oraz środowisko przedszkolne.

W pobudzeniu aktywności dziecka zmierzającej do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.

Rodzicom w pokonywaniu trudności i problemów związanych z wychowaniem i edukacją dziecka.

Ptysiowych Przedszkolaków z wyobraźnią, kreatywnym myśleniem z własną inicjatywą i pomysłami, potrafiących odnosić sukcesy oraz stawiać czoła porażkom i niepowodzeniom.

Aktywnych i mądrych nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje oraz są otwarci na nowe pomysły.

ico_4


OFERTA

Ptysiowego Przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej). Obiekt Przedszkolny podzielony jest na dwie kameralne grupy. Z każdą grupą przedszkolną będzie pracował nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz opiekunka. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele będą prowadzili swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w placówce

ico_3

czesne obejmuje:

Czesne na rok 2023/2024
wynosi 700 zł

Wpłat należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca osobiście w przedszkolu lub przelewem na konto bankowe:

Alior Bank SA 

39 2490 0005 0000 4600 5757 5335

Do czesnego doliczana jest dzienna stawka obiadowa – 15,00 zł. W przypadku powiadomienia przez rodziców o nieobecności dziecka, opłata nie zostanie naliczona w kolejnym miesiącu. Po przyjęciu dziecka do Przedszkola Rodzice co roku uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości 500 zł dla nowych dzieci, 450 zł opłata kontynuacyjna dla dzieci już uczęszczających.

ico_4

STREFA RODZICA

wyprawka:

Każdy Ptysiowy Przedszkolak przynosi ze sobą:

…oraz przede wszystkim dużo uśmiechu 🙂
W trosce o rzeczy Państwa dzieci prosimy o podpisanie wszystkich ubrań i przyborów.

ico_5

plan dnia:

6.30 - 8.45

Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Rozmowy, zabawy i ćwiczenia.

6.30 - 8.45

Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Rozmowy, zabawy i ćwiczenia.

8.45 - 9.00

Czynności higieniczne, śniadanie.

9.00 - 12.00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe wynikające z planu. Zabawy i ćwiczenia na podwórku przedszkolnym. Wycieczki i spacery.

12.00 - 12.15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.15 - 12.45

Obiad.

12.45 - 14.00

Wypoczynek stosownie do potrzeb dzieci. Zabawy swobodne, czytanie bajek. Zajęcia i ćwiczenia indywidualne. Zajęcia sprzyjające rozwijaniu uzdolnień dzieci. Zabawy na podwórku przedszkolnym.

14.00 - 14.30

Przygotowanie do obiadku. Obiad (zupa) oraz deserek.

14.30 - 15.15

Zabawy dowolne według zainteresowań. Zajęcia indywidualne, zabawy tematyczne, zabawy w terenie, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Rozmowy i obserwacje dzieci.

15.15 - 15.30

Własny podwieczorek.

15.30 - 17.00

Zabawy indywidualne i grupowe.
Odbieranie dzieci przez rodziców.

kilka słów o:

posiłkach

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują dwa zdrowe i urozmaicone posiłki (dwudaniowy obiad) oraz podwieczorek natomiast śniadanie przynosimy we własnym zakresie. Przedszkole będzie obsługiwała firma cateringowa, która będzie dostarczała posiłki raz dziennie (obiad, zupka oraz podwieczorek). Woda jest dostępna przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu. Przedsiębiorstwo, z którego usług korzysta przedszkole, posiada niezbędną dokumentację oraz pozwolenia i jest pod stałą kontrolą SANEPIDU.

wypoczynku

Codziennym rytuałem jest kontakt dzieci z żywym słowem w postaci czytanych przez dorosłego książek lub relaks. Po posiłku podczas odpoczynku nauczyciel prowadzący będzie czytał wychowankom przedszkola bajki i opowiadania. Poobiedni odpoczynek w przedszkolu nie polega na usypianiu dzieci za wszelką cenę. To chwila niezbędnego dla właściwego funkcjonowania organizmu malucha wypoczynku, pozwalającego mu w pełni sił i energii przetrwać długie popołudnie przytulając się do swojej poduszki, słuchając bajek oraz opowiadań czytanych przez nauczyciela.

spacerach

Ptysiowe Przedszkole posiada swój własny plac zabaw użytkowany tylko i wyłącznie przez dzieci z Przedszkola. Dbamy o to, aby dzieci codziennie przebywały na świeżym powietrzu. Podstawa programowa zakłada, iż dziecko musi spędzać na dworze 1/5 czasu spędzonego w placówce. Jedynie tylko zła pogoda lub nieadekwatny strój dzieci do warunków pogodowych może uniemożliwić nam wyjście. Wyposażenie placu zabaw stanowić będą m.in. piaskownica, podwójna huśtawka, dwa bujaki na sprężynie, zjeżdżalnia. Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i spełnia normy Unii Europejskiej oraz posiada niezbędne certyfikaty.

Kalendarz Imprez

AKTUALNOŚCI

ico_8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Ptysiowe Przedszkole w Redzie, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Obwodowa 26/A1, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

2.     Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. 721 014 905, e-mail: inspektor.ptysioweprzedszkole@onet.pl. Wszelkie wnioski dotyczące ochrony danych osobowych proszę kierować pod w/w adresem e-mailowym.

3.     Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.    Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rekrutacji dziecka do przedszkola oraz w ramach edukacji wczesnoszkolnej dziecka.

5.   Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

6.    Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

7.    Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

·   osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

·   podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

8.    Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

9.    Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

10. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy  haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

ico_9

KONTAKT

Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z Ptysiowym Przedszkolem. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości. 

Telefon : 609-161-922

Adres e-mail: ptysioweprzedszkole@gmail.com

Wyślij wiadomość:

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Kinga Stefańczyk

  tel.: 721 014 905

  ico_1

  SPACER WIRTUALNY PO PRZEDSZKOLU

  REKRUTACJA

  Rozpocznijcie niesamowitą przygodę edukacyjną dla Waszych maluchów w naszym przytulnym przedszkolu!

  Oferujemy miłą, kreatywną i bezpieczną przestrzeń, gdzie dzieci będą mogły odkrywać swój nieograniczony potencjał.
  Nasza wykwalifikowana kadra nauczy je nie tylko wiedzy, ale również empatii i współpracy.

  Czekamy na Wasze pytania i chęć dołączenia do naszej przedszkolnej rodziny! Skorzystajcie z naszego wygodnego formularza kontaktowego, aby szybko i łatwo zgłosić zainteresowanie lub poznajcie nas bliżej dzwoniąc pod podane poniżej dane teleadresowe. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Wasze pytania i umówić na spotkanie, abyście mogli osobiście poznać nasze przedszkole i zobaczyć, jak dbamy o rozwój i szczęście każdego dziecka.

  Do zobaczenia w naszym przedszkolu pełnym uśmiechu i nauki!

  Przejdź do pełnego formularza rekrutacyjnego

  Formularz kontaktowy:

   Dane kontaktowe:

   Adres placówki:

   Reda, ul. Obwodowa 26/A1

   ico_1