Ptysiowe

Przedszkole

Reda, ul. Obwodowa 26 /A1

tel. 609 161 922

Ptysiowe

Przedszkole

Reda, ul. Obwodowa 26 /A1

tel. 609 161 922

Trwają zapisy do nowej placówki przedszkolnej w Rumi na rok przedszkolny 2018/2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz Ptysiowych Przedszkolaków na Festyn Rodzinny,
który odbędzie się 16 czerwca 2018 roku o godzinie 11 00 w Stadninie Koni „POMERANIA” w Łężycach.

O NAS

Witamy w Ptysiowym Przedszkolu

Ptysiowe Przedszkole serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Jesteśmy nowoczesną placówką o wysokim standardzie, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2012 roku. Przedszkole mieści się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w nowo powstałym kompleksie AquaSfera w Redzie przy ulicy Obwodowej 26. Wejście do przedszkola oraz przyległy ogród znajdują się w tylnej części budynku z dala od ruchu ulicznego. Nasze przedszkole to miejsce, w którym każdy przedszkolak poczuje się szczęśliwy, ucząc się i bawiąc w miłej, przyjaznej atmosferze pod opieką wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej, mającej doskonały kontakt z dziećmi. Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. Ptysiowe Przedszkole spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń przedszkolnych. Wiemy jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo dzieci-my też jesteśmy rodzicami, dlatego sale, w których przebywają dzieci, a także wszelkie inne pomieszczenia zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo najmłodszym. Przedszkole posiada własny plac zabaw całkowicie ogrodzony tak, aby zapewnić bezpieczeństwo o komfort dzieci podczas pobytu na świeżym powietrzu.

celem naszego przedszkola jest:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się - poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej).

pomagamy:

 • Kształtować postawę twórczą i otwartą u dziecka.
 • Sprawiać, że dziecko czuje się potrzebne, kochane tak, aby wierzyło we własne zdolności i wartości.
 • W akceptacji dziecka przez siebie oraz środowisko przedszkolne.
 • W pobudzeniu aktywności dziecka zmierzającej do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.
 • Rodzicom w pokonywaniu trudności i problemów związanych z wychowaniem i edukacją dziecka.

kreujemy:

 • Ptysiowych Przedszkolaków z wyobraźnią, kreatywnym myśleniem z własną inicjatywą i pomysłami, potrafiących odnosić sukcesy oraz stawiać czoła porażkom i niepowodzeniom.
 • Aktywnych i mądrych nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje oraz są otwarci na nowe pomysły.

OFERTA

Ptysiowego Przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej). Obiekt Przedszkola przystosowany jest do przyjęcia trzydziestu dzieci podzielonych na dwie kameralne grupy, osiemnasto i dwunastoosobową. Z każdą grupą przedszkolną będzie pracował wychowawca oraz opiekunka. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele będą prowadzili swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w placówce.

czesne obejmuje:

 • Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry.
 • Wyżywienie oraz napoje (dwudaniowy obiad, podwieczorek dostarczanym przez firmę cateringową posiadającą niezbędna dokumentację dla kontroli sanepidu).
 • Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora tańca.
 • Język angielski - zajęcia prowadzone w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości małych odbiorców poprzez zabawę.
 • Gimnastykę korekcyjną - ćwiczenia mające na celu kształtowanie oraz wyrabianie nawyków utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 • Rytmikę - zajęcia umuzykalniające dzieci, rozwijające zdolności muzyczne.
 • Profilaktykę logopedyczną.
 • Profilaktykę psychologiczną.
 • Gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci.
 • Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych form ekspresji twórczej.
 • Udział w różnego rodzaju programach edukacyjnych.
 • Bajkoterapię.
 • Pracę z dziećmi różnorodnymi metodami (np. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Klanzy, Metoda R. Labana, Metoda C. Orffa, Metoda Opowieści Ruchowej J.C. Thulina).
 • Dogoterapię.

czesne na rok 2018/2019
wynosi 570 zł

Wpłat należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca osobiście w przedszkolu lub przelewem na konto bankowe:

mBank 40 1140 2004 0000 3502 7416 7473

Czesne za dany miesiąc należy opłacać z góry.
W czesne wliczona jest opłata za wyżywienie (dzienna stawka – 7,50 zł) i może być ona odpisana za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka. W przypadku powiadomienia przez rodziców o nieobecności dziecka, opłaty z tytułu wyżywienia odliczone zostaną w kolejnym miesiącu. Po przyjęciu dziecka do Przedszkola Rodzice co roku uiszczają wstępną opłatę w wysokości 300 zł. W skład wstępnej opłaty wchodzą:

 • Ubezpieczenie
 • Materiały edukacyjne (podręczniki) oraz artykułu plastyczne.

Zapisy na rok szkolny 2018/2019:

Informujemy, iż Ptysiowe Przedszkole
w Redzie prowadzi rekrutację na rok szkolny 2018/2019. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów.

STREFA RODZICA

Ptysiowego Przedszkola

wyprawka:

Każdy Ptysiowy Przedszkolak przynosi ze sobą:

 • Własny kubek, pastę i szczoteczkę do mycia zębów wraz z etui.
 • Kapcie i fartuszek ochronny do malowania farbkami.
 • Rzeczy na zmianę, 1 - 2 komplety (majtki, bluzka, spodnie, skarpetki lub rajstopy).
 • Własny kubek do picia.
 • Grupa najmłodsza: kocyk w poszewce, jasiek. Grupa starsza: strój gimnastyczny w podpisanym worku (koszulka, spodenki, bez obuwia sportowego).

…oraz przede wszystkim dużo uśmiechu 🙂
W trosce o rzeczy Państwa dzieci prosimy o podpisanie wszystkich ubrań i przyborów.

plan dnia:

6.30 - 8.45

Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Rozmowy, zabawy i ćwiczenia

8.45 - 9.15

Czynności higieniczne, śniadanie

9.30 - 12.00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe. Zabawy i ćwiczenia na podwórku przedszkolnym. Wycieczki i spacery

12.00 - 12.15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.15 - 12.45

Obiad

12.45 - 14.00

Wypoczynek stosownie do potrzeb dzieci. Zabawy swobodne. Zajęcia i ćwiczenia indywidualne. Zajęcia sprzyjające rozwijaniu uzdolnień dzieci

14.00 - 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

14.30 - 17.00

Zabawy dowolne według zainteresowań. Zajęcia indywidualne. Rozmowy i obserwacje dzieci. Rozchodzenie się dzieci

kilka słów o:

posiłkach

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują dwa zdrowe i urozmaicone posiłki (dwudaniowy obiad) oraz podwieczorek natomiast śniadanie przynosimy we własnym zakresie. Przedszkole będzie obsługiwała firma cateringowa, która będzie dostarczała posiłki raz dziennie. Koszt posiłku dostarczanego przez firmę cateringową wynosi 7,50 zł. Woda jest dostępna przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu. Przedsiębiorstwo, z którego usług korzysta przedszkole, posiada niezbędną dokumentację oraz pozwolenia i jest pod stałą kontrolą SANEPIDU.

wypoczynku

Codziennym rytuałem jest kontakt dzieci z żywym słowem w postaci czytanych przez dorosłego książek. Codziennie po posiłku podczas odpoczynku nauczyciel prowadzący będzie czytał wychowankom przedszkola bajki i opowiadania. Poobiedni odpoczynek w przedszkolu nie polega na usypianiu dzieci za wszelką cenę. To chwila niezbędnego dla właściwego funkcjonowania organizmu malucha wypoczynku, pozwalającego mu w pełni sił i energii przetrwać długie popołudnie przytulając się do swojej poduszki, słuchając bajek oraz opowiadań czytanych przez nauczyciela.

spacerach

Ptysiowe Przedszkole posiada swój własny plac zabaw użytkowany tylko i wyłącznie przez dzieci z Przedszkola. Dbamy o to, aby dzieci codziennie przebywały na świeżym powietrzu. Podstawa programowa zakłada, iż dziecko musi spędzać na dworze 1/5 czasu spędzonego w placówce. Jedynie tylko zła pogoda lub nieadekwatny strój dzieci do warunków pogodowych może uniemożliwić nam wyjście. Wyposażenie placu zabaw stanowić będą m.in. piaskownica, podwójna huśtawka, dwa bujaki na sprężynie, zjeżdżalnia. Wyposażenie placu zabaw będzie podlegało corocznej kontroli mającej na celu ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa, wyposażenia oraz sprawdzeniu funkcjonalności i stabilności sprzętu. Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i spełnia normy Unii Europejskiej oraz posiada niezbędne certyfikaty.

KADRA

Ptysiowego Przedszkola

Naszą kadrę tworzą ludzie z pasją, nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w warsztatach, kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Kadrę przedszkola tworzą: dyrektor przedszkola, wykwalifikowani nauczyciele, opiekunowie, psycholog, logopeda, instruktorzy zajęć: muzyczno-rytmicznych, języka angielskiego, tanecznych, gimnastyczno-korekcyjnych.

Katarzyna Kitowska

Dyrektor przedszkola
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyłam Uniwersytet Gdański na Wydziale Prawa i Administracji, a także Wydział Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu na kierunku Edukacja Szkolna i Wychowanie Przedszkolne. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Staram się poprzez serdeczność i szczery uśmiech zapewnić każdemu dziecku poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Utrzymuję bardzo dobre relację z rodzicami i uczniami oraz personelem i radą pedagogiczną. Jako absolwentka Wydziału Prawa i Administracji dobrze poznałam strukturę systemu oświaty w edukacji oraz prawo oświatowe. Nieustannie dążę do zwiększenia możliwości edukacyjnych w przedszkolu. Kierując placówką poszukuję pasji, talentów oraz poświęcenia dobru dzieci.

Dominika Lenart

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Akademii Marynarki Wojennej Gdyni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Gdyni, kierunek Pedagogika. Obecnie zdobywam uprawnienia do diagnostyki oraz terapii pedagogicznej w Edukacji Wczesnoszkolnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam jako praktykantka w Szkole Podstawowej oraz wolontariuszka w Domu Dziecka. Praca z przedszkolakami daje mi ogromną satysfakcję, mogę dzięki niej spełniać się zawodowo oraz poznawać świat perspektywy widzenia dziecka. Mam świadomość jak ważne w kształceniu osobowości człowieka są lata przedszkolne. Dlatego w bezpośredniej pracy z dziećmi, ważne jest dla mnie dokładne ich poznanie, nawiązanie kontaktu oraz pozyskanie ich zaufania. Moim celem jest zapewnić maluchom ciekawe i odpowiedni dopasowane do potrzeb zajęcia, a przede wszystkim sprawić, by poczuły się w przedszkolu jak w domu.

Agnieszka Domańska

Asystent nauczyciela


Jestem osobą otwartą, dzięki temu staram się nawiązać bezpośredni kontakt z dziećmi. Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym jest dla mnie wyzwaniem, które podejmuję każdego dnia, dostosowując się do ich potrzeb. Staram się dawać dużo ciepła i zrozumienia. Praca z dziećmi uczy mnie pokory i wytrwałości, a ich uśmiech jest dla mnie nagrodą, dlatego bardzo lubię pracę z dziećmi.

Danuta Kowalczyk

Asystent nauczyciela


Jestem osobą cierpliwą i bardzo ciepłą co sprawia, że dzieci czują się radosne i bezpieczne. W taki sposób wychowałam piątkę dzieci. Staram się patrzeć na dziecięce problemy ich oczkami, co wymaga często indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Za okazywane uczucia dostaję od dzieci mnóstwo ufności, uśmiechu, ciepła oraz energii i dlatego nie wyobrażam sobie innej pracy. Najpiękniejszy jest widok szczęśliwego malucha, który z dnia na dzień robi niesamowite postępy i wyrasta powoli na dumnego Przedszkolaka.

Anna Radzis

Logopeda


Od 2008 roku jestem dyplomowanym logopedą, w 2014 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu neurologopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2008 roku rozpoczęłam praktykę we własnym gabinecie logopedycznym. Cały czas zwiększam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Ukończyłam kurs I i II stopnia języka migowego dla pracowników służb społecznych organizowanego przez PZG w Gdańsku, szkolenie Terapia Ręki I i II stopień oraz warsztaty dla asystentów nauczycieli Montessori organizowane przez PIM. W przedszkolu prowadzę zajęcia z Profilaktyki Logopedycznej oraz indywidualną terapię. Mam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, jednak to praca z najmłodszymi daje mi dużo radości i satysfakcji. Prywatnie uwielbiam podróżować i jeździć na snowboardzie.

Katarzyna Liszek

Gimnastyka korekcyjna


Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Kierunek Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Podczas studiów zdobyłam uprawnienia instruktorskie z fitness, gimnastyki korekcyjnej i pływania rekreacyjnego oraz Młodszego Ratownika WOPR. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywam jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej oraz wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Prowadzę także zajęcia indywidualne i grupowe, jako instruktor tańca i rekreacji ruchowej. Uwielbiam dzieci i choć praca z nimi jest wymagająca, to przynosi niesamowite efekty co, daje mi największą satysfakcję. Staram się wprowadzać zawsze coś nowego, atrakcyjnego podczas wykonywanych zadań podczas zajęć. Czasem są to nowe przybory, innym razem robię z ćwiczeń swoiste sztuczki, które dzieci wykonują z dużym zapałem. Zdaję sobie sprawę, jak istotne jest skorygowanie wady oraz zachęcić i wyrobić odpowiednią motywację do ćwiczeń. Dzieci w tym wieku odpowiednio prowadzone, jak i zmotywowane, chętnie ćwiczą, co przynosi upragniony cel.

Maria Tomaszewska

Rytmika


Jestem nauczycielką rytmiki, prowadzę zajęcia w trójmiejskich przedszkolach, jestem absolwentką dwóch wydziałów Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz autorką 18 książek do muzyki, w tym "Piosenki na literki" (do Metody Dobrego Startu),"Pląsy z długą brodą" oraz śpiewnika "Dzieciaki-śpiewaki".
Poza tym prowadzę stronę internetową www.edumuz.pl.

Karolina Damian

Psycholog


Ukończyłam psychologię oraz logopedie na Uniwersytecie Gdańskim. Od początku moja praca zawodowa związana jest z dziećmi. Jestem terapeuta dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, opóźnionym rozwojem mowy oraz innymi trudnościami rozwojowymi.
Od kilku lat pracuje w centrum pedagogiczno - psychologicznym, gdzie zajmuję się terapią indywidualną /małych grupach, diagnozami i konsultacjami. W przedszkolu prowadzę zajęcia psychoedukacyjne w grupach, obserwacje dzieci oraz konsultacje z nauczycielami i rodzicami.

Ewa Pasecka

Sensomotoryka


Jako pedagog, animator i "artystyczna dusza" postrzegam świat jako przestrzeń przyjazną dzieciom, którą mogą poznawać zmysłami oraz kreować według własnych pomysłów. Celem moich zajęć jest wspólna, tematyczna zabawa rozwijająca sprawność motoryki małej i dużej, percepcję wzrokową, słuchową, dotykową i węchową oraz wpływająca pozytywne na strefę emocjonalną Ptysiowych Przedszkolaków. Podczas naszych spotkań często się brudzimy, ale ...... brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko.

AKTUALNOŚCI

Ptysiowego Przedszkola

Wiersze i piosenki

Ptysiowych Przedszkolaków

Piosenka: "Małe czerwone jabłuszko"

Małe czerwone jabłuszko tańczy dziś pod drzewem z gruszką. Ref. Za rączki się trzymają i w koło obracają (x2) Małe czerwone jabłuszko tańczy dziś pod drzewem z gruszką Ref. Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje (x2) Małe czerwone jabłuszko tańczy dziś pod drzewem z gruszką Ref. W rączki klaszcze jabłuszko razem z dojrzałą gruszką (x2)

Piosenka: "Hola, hola, oto przedszkolak!" muzyka i słowa: Maria Tomaszewska

Ja już jestem duży i nie noszę pieluch. Chodzę do przedszkola mam kolegów wielu. ref.:Hola, hola, oto przedszkolak! (bis) Ja już jestem duży, smoczka nie używam, wiem, jak każde z grupy dziecko się nazywa! ref.: Hola, hola, oto przedszkolak! (bis) Ja już jestem duży, lubię panie nasze i za moją mamą wcale już nie płaczę. ref.: Hola, hola, oto przedszkolak! (bis)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Ptysiowe Przedszkole s.c. z siedzibą w Redzie przy ulicy Obwodowej 26/A1, reprezentowanej przez Dyrektora Przedszkola Katarzynę Kitowską;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.ptysioweprzedszkole@onet.pl , telefon kontaktowy: 721 014 905;
3. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu realizacji ciążącym na Administratorze prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi;
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania;
6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych;
9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania;
10. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

GALERIA

Ptysiowego Przedszkola

KONTAKT

Przedszkole znajduje się w nowo wybudowanym budynku AquaSfera Atlantic przy ulicy Obwodowej 26 w Redzie. Zarówno przedszkole, jak i plac zabaw umiejscowione są w zacisznej części budynku, która nie jest wyeksponowana na ruch drogowy ulicy Obwodowej. Ogrodzenie terenu Ptysiowego Przedszkola znacząco podwyższają poziom bezpieczeństwa. 

Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z Ptysiowym Przedszkolem. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości. 

Telefon : 609-161-922

Adres e-mail: ptysioweprzedszkole@gmail.com

Wyślij wiadomość:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kinga Stefańczyk

tel.: 721 014 905