Sensomotoryka w przedszkolu - Rumia

Celem organizowanej przez nas sensomotoryki w przedszkolu w Rumi jest wszechstronne wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez stymulację ich zmysłów oraz umiejętności motorycznych. Zajęcia te mają na celu rozwijanie wszystkich zmysłów dziecka, takich jak dotyk, wzrok, słuch, smak i węch. Dzięki temu dzieci uczą się poznawać otaczający je świat oraz odbierać bodźce płynące z różnych źródeł. Ważnym elementem tych zajęć jest także rozwijanie koordynacji ruchowej, która odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Dzieci uczestniczące w zajęciach sensomotorycznych mają możliwość osiągania sukcesów oraz odkrywania swoich umiejętności. Dzięki temu wzrasta ich poczucie własnej wartości oraz wiara we własne możliwości. W miarę jak dzieci zdobywają nowe kompetencje, stają się pewniejsze siebie i gotowe do podejmowania kolejnych wyzwań.

Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg organizuje informacje płynące z różnych zmysłów, aby móc efektywnie funkcjonować. Zaburzenia w tym zakresie mogą prowadzić do trudności w nauce, problemów z koncentracją czy zaburzeń zachowania. Zajęcia sensomotoryczne wspomagają proces integracji sensorycznej poprzez stymulację różnych zmysłów oraz angażowanie dziecka w różnorodne ćwiczenia. Dzieci uczestniczące w zajęciach sensomotorycznych uczą się także skupienia uwagi na wykonywanych zadaniach oraz radzenia sobie z rozpraszaczami. Dzięki temu są lepiej przygotowane do nauki w szkole oraz zdobywania nowych umiejętności. Zajęcia te wpływają również na rozwój pamięci oraz zdolności logicznego myślenia. W naszej ofercie jest także dostępna terapia światłem.