Terapia światłem - Rumia

Zaburzenia integracji sensorycznej (ZIS) to zaburzenia neurologiczne, które wpływają na sposób, w jaki dzieci odbierają i przetwarzają bodźce zmysłowe. Dzieci z ZIS mogą mieć trudności z przetwarzaniem informacji dotyczących dotyku, równowagi, słuchu, wzroku, smaku oraz węchu. W rezultacie mogą występować problemy z nauką, koncentracją, koordynacją ruchową czy komunikacją społeczną. Aby pomóc dzieciom z ZIS radzić sobie z tymi wyzwaniami, specjaliści często polecają różnorodne terapie, w tym oferowaną przez nas terapię światłem w Rumi. Dla dzieci z ZIS ważne jest stymulowanie wszystkich zmysłów, a terapia światłem może być szczególnie pomocna w przypadku stymulacji wzrokowej. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej często mają trudności z przetwarzaniem informacji wzrokowych, co może prowadzić do problemów z czytaniem, pisaniem i rozumieniem przestrzeni. Terapia światłem może pomóc w poprawie percepcji wzrokowej, co z kolei wpłynie na rozwój umiejętności czytania, pisania i poruszania się w przestrzeni. Terapia światłem może także pomóc w redukcji tych emocji poprzez wprowadzenie spokojnego i relaksującego środowiska. Na przykład, niektóre dzieci mogą reagować pozytywnie na delikatne, niebieskie światło, które może działać uspokajająco i zredukować lęki. Zajęcia te pełnią także rolę wspomagającą funkcje poznawcze poprzez stymulację różnych obszarów mózgu odpowiedzialnych za uwagę i koncentrację.